Icon

Kända donator

Make / pojkvän

Är det din man eller pojkvär som är far till barnet, måske du göra en del undersökningar. Det vill säga, det måste finnas vissa blodprover antingen här på kliniken eller genom sin egen läkare. Resultaten skall visas vid behandling.                 

Informationsmaterial kan begäras vid: info@sellmerklinik.dk eller tel.: 3030 7080.

Privat donator / känt donator

Har du en vän "privat / känt donator" som vill donera till dig, så ska det göres en utredning efter de rättsliga krav och praxis från hälsostyrelsen. Med detta hjälper vi dig gärna.

Skriv eller ring för ytterligare frågor: info@sellmerklinik.dk eller tel.: 3030 7080.