Icon

Sperma analys

Vi undersöker alltid mannens spermier, innan behandlingen påbörjas. Det kan göras på dagen for samtalet, annars boka en tid för analys. Svaret på spermaanalys kan vi ringa eller maila om dagen efter. 

Finns det sperma analys från annat håll, motta vi gärna svarer därifrån.